AMG DATA SOLUTIONS LTD.
                    00-019 Warszawa ul. Złota 7/18
                    t. 222 084 777  info@amgdata.pl
        
                              
                  

Nadzór inwestorski

 

Nasza kadra posiada kwalifikacje i uprawnienia do reprezentowania inwestora i zabezpieczenia jego interesów w procesie budowlanym. Dbamy o poprawność realizacji inwestycji zgodnie z prawem i standardami, jakość oraz ekonomię procesu.

W ramach prowadzonej działalności nadzoru inwestorskiego reprezentujemy interes inwestora podczas realizacji powierzonej nam inwestycji, w szczególności kontrolowanie w zakresie:

  • zgodności z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
  • zgodności ze standardem i wytycznymi danego projektu,
  • zgodności z ustalonym harmonogramem czasowym,
  • zgodności z normami jakościowymi,
  • zgodności z założeniami budżetowymi.

Oferujemy nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji realizacji inwestycji, poprzez proces projektowy, budowlany, a na rozliczeniu inwestycji oraz reprezentowaniu inwestora w czynnościach odbiorowych kończąc.