Spółka AMG podzielona jest operacyjnie na departamenty branżowe zarządzane przez managerów projektu - specjalistów wysokiej klasy. Nasi managerowie  projektu i kierownicy budowy  posługują się biegle językiem angielskim , niemieckim i rosyjskim.
Dzięki temu oferujemy Klientom profesjonalne wsparcie merytoryczne już od pierwszego dnia współpracy.
 
                                                                    
                                                  Schemat struktury organizacyjnej spółki AMG
                                                                                              Zarząd
                            
                            
                            
              

                                       Dyrektor PM                                                                                   Dyrektor PS
                            
                            
 
   Project Manager            Project Manager          Project Manager              Project Manager              Project Manager   
   
                       AMG DATA SOLUTIONS LTD.
                    00-019 Warszawa ul. Złota 7/18
                    t. 222 084 777  info@amgdata.pl