AMG DATA SOLUTIONS LTD.
                    00-019 Warszawa ul. Złota 7/18
                    t. 222 084 777  info@amgdata.pl
        
                              
                  

Dokumentacja powykonawcza

 

Wykonujemy dokumentację powykonawczą zarówno z pojedynczych inwestycji jak i dużych projektów inwestycji telekomunikacyjnych na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawcę.

Z nami przygotują Państwo kompleksowo dokumentację powykonawczą niezbędną do rozliczenia inwestycji. W szczególności zajmujemy się:

  • gromadzeniem i koordynowaniem informacji o zrealizowanej inwestycji od wykonawców z budowy oraz geodetów,
  • weryfikacją zebranego materiału, czy materiał jest kompletny oraz czy inwestycja nie narusza interesów prawnych osób fizycznych lub prawnych nieujętych w dokumentacji projektowej, przepisów prawnych, zasad wiedzy technicznej i standardów Inwestora,
  • sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w formie cyfrowej i papierowej,
  • rozliczeniem grup podwykonawczych zarówno etapu projektowego jak i budowlanego.