Nasza doświadczona kadra menedżerska aktywnie działająca w różnych branżach w Polsce Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest gotowa do poprowadzenia każdego biznesu zarówno na jego początkowym etapie , jak i w przypadku restrukturyzacji lub przejęcia. Nasi specjaliści mają dyplomy MBA najlepszych uczelni biznesowych , ponad 15 letnie doświadczenie , wyczucie biznesowe pozwalające dokonywać trafnych i odważnych decyzji dla dobra klienta.

 Tworzenie & prowadzenie spółek
  Sukcesja & restrukturyzacja firm
 Pełnienie funkcji w organach spółek
 Wywiad & kontrwywiad
 Outsourcing kadry sprzedażowej
 Audyty  firm
Fuzje & przejęcia spółek
 Wejście na rynki zagraniczne
Zarządzanie ryzykiem & windykacja
Pozyskiwanie klientów
PR &  Marketing & budowanie marki
Optymalizacja biznesu & concierge
                       AMG DATA SOLUTIONS LTD.
                    00-019 Warszawa ul. Złota 7/18
                    t. 222 084 777  info@amgdata.pl